Diluminia

∞ Služby Infinity

Kontrola každej etapy procesu od analýzy priechodnosti až po priebeh a ukončenie projektu sa realizuje dialógom s naším klientom a proces sleduje celý náš tím. Poskytujeme integrálny servis vrátane údržby a sme vždy pripravení uspokojiť požiadavky našich klientov.

Kontrola každej etapy procesu od analýzy priechodnosti až po priebeh a ukončenie projektu sa realizuje dialógom s naším klientom a proces sleduje celý náš tím. Poskytujeme integrálny servis vrátane údržby a sme vždy pripravení uspokojiť požiadavky našich klientov.


Supermarket

Aby bol klientovi poskytnutý pohodlný a príjemný nákup, požiadavky Coop Jednoty sme prispôsobili disponibilnému priestoru. Umiestnenie svietidiel pomáha pretvoriť priestor na moderný obchod.


Priemysel

Poskytujeme výkonné systémy uspôsobené na priemyselné priestory. V prípade renovácie existujúcich tradičných inštalácií, tie naše v závislosti od konfigurácie umožňujú dosiahnuť až 50%-nú úsporu.


Obchody

V prípade siete obchodov Teta LED technológia umožnila zredukovať výdavky na údržbu a ponúka farebné a čisté prostredie podľa želania zákazníka.


Cestovný ruch

Návrh realizovaný pre Gino Park Palace bol konkretizovaný po grafických simuláciách a po štúdiách sistémov osvetlenia a to tak, že sa prihliadalo na úroveň spotreby a estetické požiadavky tejto prestížnej historickej budovy.


Akvapark

V termálnom parku Gino Paradise (Bešňová, Slovensko) sme navrhli riešenie osvetlenia exteriéru a interiéru prispôsobené prostrediu zábavy, ktoré je však zároveň aj elegantné a to podľa požiadaviek korporatívnej línie spoločnosti.


Obchodné centrum

LED sistém navrhnutý pre Apollo Business Center II (Bratislava, Slovensko) umožňuje regulovať osvetlenie v rôznych priestoroch. Uprednostňuje sa pritom osvetlenie využitých zón, energetická účinnosť a kontrola výdavkov na údržbu.