Diluminia

∞ Služby Infinity

Diluminia má viac ako dvadsaťročnú skúsenosť v oblasti technológií aplikovaných do systémov osvetlenia. Navrhujeme riešenia osvetlenia pre domácnosti, oblasť hoteliérstva a obchodu, úrady, zdravotnícke zariadenia a rôzne iné inštitúcie.

Náš tím zložený z odborníkov v stavebnom sektore, v oblasti dizajnu, inžinierstva a distribúcie vyvinul pracovný postup zohľadňujúci kontrolu výdavkov, času zhotovenia a vypracovania detailov.

Organizácia

Asistencia

Náš tím je vám plne k dispozícii, aby odpovedal na vaše otázky ohľadom technických a ekonomických tém a poskytol tiež štúdie realizácie a rozpočet.

Architektúra

Máme k dispozícii dve projekčné kancelárie, v ktorých vypracúvame inštalácie na mieru a venujeme sa štúdiám priechodnosti projektov. Pracujú v nich autorizovaní odborníci schopní navrhovať interiéry v oblastiach tak rôznorodých ako sú obchody, úrady, verejné zariadenia, zábavné centrá alebo športové komplexy.

3D simulácie

Poskytujeme riešenia, ktoré umožňujú vizualizáciu návrhov tak z exteriéru ako aj z interiéru. Náš úsek 3D sa postará o vytvorenie simulácie so zvolenými materiálmi, mobiliárom a ich rozmiestnením.

Dodávatelia

Naša sieť výrobcov nám umožňuje zaobstarávanie širokej škály produktov za výhodné ceny. Kladieme vysoké nároky na dodržiavanie termínov dodávok a v súčinnosti s naším obchodným oddelením tak vyhotovujeme projekty za najlepších podmienok.

Ekonomická stratégia

Tým, že v našej organizácii limitujeme sprostredkovateľské služby a v pracovnom procese otimalizujeme výdavky, dosahujeme ekonomický model zameraný na šetrenie. Jeho následkom sa zlepšuje úroveň poskytovania služieb.

Práce

Naša sieť podnikov a remeselníkov zo stavebného sektora je schopná spracovať akýkoľvek typ projektu vrátane projektov inštalácie moderných sistémov osvetlenia.